skip navigation
Baseball Basketball Football Soccer Softball Volleyball

Boys Basketball

Regular Season 2017-18

Tuesday, February 27, 2018

Visitor V Home H Location Status
 57 
 53 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 75 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 57 
WIAA Regional
FINAL
 22 
 105 
WIAA Regional
FINAL
 78 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 60 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 38 
 101 
WIAA Regional
FINAL
 11 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 39 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 57 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 27 
 85 
WIAA Regional
FINAL
 31 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 56 
 63 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 48 
WIAA Regional
FINAL
 66 
 75 
WIAA Regional
FINAL
 28 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 68 
WIAA Regional
FINAL
 36 
 48 
WIAA Regional
FINAL
 38 
 64 
WIAA Regional
FINAL
 52 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 59 
WIAA Regional
FINAL
 52 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 81 
 32 
WIAA Regional
FINAL
 29 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 67 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 37 
 59 
WIAA Regional
FINAL
 32 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 34 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 37 
 59 
WIAA Regional
FINAL
 32 
 78 
WIAA Regional
FINAL
 39 
 80 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 34 
Rio
 62 
WIAA Regional
FINAL
 69 
 55 
WIAA Regional
FINAL
 27 
 88 
WIAA Regional
FINAL
 21 
 74 
WIAA Regional
FINAL
 47 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 42 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 64 
 82 
WIAA Regional
FINAL
 26 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 27 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 68 
 42 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 92 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 32 
 73 
WIAA Regional
FINAL
 42 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 71 
WIAA Regional
FINAL
 32 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 32 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 27 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 31 
 71 
WIAA Regional
FINAL
 51 
 70 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 58 
WIAA Regional
FINAL
 48 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 48 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 73 
 80 
WIAA Regional
FINAL
 36 
 73 
WIAA Regional
FINAL
 26 
 83 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 71 
WIAA Regional
FINAL
 56 
 64 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 74 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 57 
 99 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 43 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 51 
WIAA Regional
FINAL
 36 
 48 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 71 
WIAA Regional
FINAL
 52 
 73 
WIAA Regional
FINAL
 59 
 53 
WIAA Regional
FINAL
 61 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 78 
WIAA Regional
FINAL
 68 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 70 
 83 
WIAA Regional
FINAL
 65 
 91 
WIAA Regional
FINAL
 43 
 79 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 100 
WIAA Regional
FINAL
 43 
 68 
WIAA Regional
FINAL
 59 
 48 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 75 
WIAA Regional
FINAL
 74 
 96 
WIAA Regional
FINAL
 52 
 71 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 45 
 78 
WIAA Regional
FINAL
 43 
 64 
WIAA Regional
FINAL
 36 
 62 
WIAA Regional
FINAL
 68 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 59 
 63 
WIAA Regional
FINAL
 60 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 65 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 63 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 92 
 106 
WIAA Regional
FINAL
 55 
 57 
WIAA Regional
FINAL
 56 
 55 
WIAA Regional
FINAL
 38 
 79 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 67 
WIAA Regional
FINAL
 56 
 77 
WIAA Regional
FINAL
 34 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 56 
 59 
WIAA Regional
FINAL
 71 
 76 
WIAA Regional
FINAL
 38 
 47 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 74 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 59 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 35 
 96 
WIAA Regional
FINAL
 40 
 57 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 57 
 88 
WIAA Regional
FINAL
 60 
 91 
WIAA Regional
FINAL
 7 
 102 
WIAA Regional
FINAL
 10 
 107 
WIAA Regional
FINAL
 45 
 55 
WIAA Regional
FINAL
 45 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 67 
 75 
WIAA Regional
FINAL
 55 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 64 
 67 
WIAA Regional
FINAL
 57 
 48 
WIAA Regional
FINAL
 54 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 47 
WIAA Regional
FINAL
 52 
 67 
WIAA Regional
FINAL
 50 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 47 
 55 
WIAA Regional
FINAL
 33 
 69 
WIAA Regional
FINAL
 35 
 77 
WIAA Regional
FINAL
 47 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 65 
WIAA Regional
FINAL
 48 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 51 
 45 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 50 
WIAA Regional
FINAL
 42 
 58 
WIAA Regional
FINAL
 48 
 67 
WIAA Regional
FINAL
 65 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 80 
 75 
WIAA Regional
FINAL
 45 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 64 
WIAA Regional
FINAL
 50 
 60 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 55 
WIAA Regional
FINAL
 46 
 49 
WIAA Regional
FINAL
 53 
 76 
WIAA Regional - Wauwatosa West
FINAL
 35 
 87 
WIAA Regional
FINAL
 61 
 84 
WIAA Regional
FINAL
 65 
 79 
WIAA Regional
FINAL
 35 
 107 
WIAA Regional
FINAL
 61 
 89 
WIAA Regional
FINAL
 55 
 45 
WIAA Regional
FINAL
 61 
 68 
WIAA Regional
FINAL
 60 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 42 
 61 
WIAA Regional
FINAL
 49 
 72 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 62 
WIAA Regional
FINAL
 43 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 55 
 78 
WIAA Regional
FINAL
 22 
 50 
WIAA Regional
FINAL
 48 
 42 
WIAA Regional
FINAL
 63 
 84 
WIAA Regional
FINAL
 47 
 57 
WIAA Regional
FINAL
 51 
 49 
WIAA Regional
FINAL
 60 
 78 
WIAA Regional
FINAL
 58 
 66 
WIAA Regional
FINAL
 38 
 52 
WIAA Regional
FINAL
 41 
 44 
WIAA Regional
FINAL
 66 
 56 
WIAA Regional
FINAL
 39 
 43 
WIAA Regional - Saint Thomas Aquinas
FINAL